TURBINA-FRANCIS WWS

SOLIDE & QËNDRUESHME

Historiku i turbinës Francis

Inxhinieri amerikan James B. Francis në 1849 zhvilloi turbinën Francis e quajtur sipas tij. Më 1913 profesori austriak Viktor Kaplan mbi bazën e turbinës së Francis, zhvilloi Turbinën-Kaplan.

Rastet e përdorimit të turbinës Francis

Turbinat Francis janë ideale për disnivel mesatar (10-200m) dhe nivele prurjeje mesatare. Ato mund të përdoren si në centralet mbi lumenj të rrjedhshëm, ashtu dhe në centralet në depozitime uji, dhe janë lloji më i zakonshëm i turbinave.

Turbinat Francis WWS me drejtim horizontal
Turbinat Francis WWS me bosht horizontal

Në varësi të kërkesave tuaja individuale, WWS ofron zgjidhjen më të mirë

  • Turbinë Francis horizontale
  • Turbinë Francis vertikale

Falë zhvillimit të vazhdueshëm të Turbinës Francis, mund të arrihet një efikasitet deri në 95%. Për më tepër, përmes bashkimit të drejtpërdrejtë me gjeneratorin, evitohen humbje shtesë nga kuzhineta, dhe efikasiteti i përgjithshëm rritet.

„Gjithçka nga një burim”- Duke i qëndruar motos së kompanisë tonë, ne ofrojmë gjithashtu të gjithë aksesorët e nevojshëm për turbinën tuaj. Kjo përfshin strukturat hidraulike prej çeliku, sistemet e kontrollit dhe shumë më shumë.

Parimi i punës së Turbinës-Francis

Në turbinën Francis, uji drejtohet përmes trupit prej çeliku në formë spirale, në fletët drejtuese te palëvizshme të spirales, e më tutje në fletët udhëzuese të rregullueshme (distributori) dhe te rotori fracis. Fletët udhëzuese të rregullueshme lejojnë kontrollin e sasisë së ujit që rrjedh në turbinë. Uji devijohet 90 gradë në rotor. Energjia e lëshuar në këtë mënyrë vendos në levizje rrotulluese rotorin francis dhe gjeneratorin, të cilët jane të lidhur drejtpërdrejt. Meqënëse presioni i ujit në hyrjen e rotorit nuk është i njëjtë me presionin e ujit në daljen e rotorit, turbinës Francis i referohemi si një turbinë nën presion.

Turbinenhaus Design für Francis von WWS Wasserkraft
Turbinenhaus Design für Francis von WWS Wasserkraft

Zhvillimi i mëtejshëm i turbinës Francis nga WWS Wasserkraft

Meqenëse turbinat Francis mbulojnë një gamë shumë të gjerë të disniveleve, kërkohet zhvillim i vazhdueshëm, si në materialet e përdorura ashtu edhe në aftesitë hidraulike të turbinave.

Në WWS, përdoret një gamë e gjerë e shpejtësive specifike (Nq), të cilat llogariten duke përdorur simulimet CFD me përditësimet e fundit. Bazat e projektimit për këtë janë llogaritjet sipas Thomann dhe Siervo.

Format e rotorit që dalin nga këto llogaritje, provohen sipas modelin të testuar X-Blade me qëllim të arritjes së efikasitetit maksimal dhe vetive më të mira anti-kaviticionale.

CFD-Simulation eine Francis Spirale zur Laufradoptierung
CFD-Simulation eine Francis Spirale zur Laufradoptierung
Ostergewinnspiel

Referenzprojekte

Dagbasi 1-3
Turqi 2013
3 x 3.538 kW Francis
Q = 3,20 m³/s – H = 125 m
Lepenci 3
Kosovë 2017
1.344 kW Francis
Q = 1,33 m³/s – H = 114,17 m
KW Überwachs 1
Austri 2010
1.185 kW Francis
Q = 1,90 m³/s – H = 70 m
Berdu 1
Rumani 2013
1.036 kW Francis
Q = 3,00 m³/s – H = 38,5 m