Turbinenbau Francis Leitapparat Vormontage Werk INXHINJERI TURBINASH Mëso me shumë WWS-Gebäude KOMPANIA Mëso me shumë Turbinen Stahlwasserbau Nachhaltige Gesamtlösungen WWS WATER TO WIRE
GJITHÇKA NGA NJË BURIM I VETËM
Mëso me shumë
Wehrklappe Schütztafel Hydraulikzylinder Stahlwasserbau STUKTURAT HIDRAULIKE PREJ ÇELIKU Mëso me shumë Wasserturbinen Spezialist Wögerbauer WWS Technik SHËRBIM & MIRËMBAJTJE Mëso me shumë

WWS Wasserkraft GmbH - Gjithçka nga një burim i vetëm

WWS Wasserkraft është një kompani Austriake me përvojë shumëvjeçare në ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël deri në 10 MW për turbinë.

Sherbimet tona variojnë nga projektim në planifikim projekti, prodhim, dhe instalim i turbinave me performancë të lartë si dhe strukturave hidraulike prej çeliku.

Një fokus tjetër i rëndësishëm është dhe revitalizimi i hidrocentraleve, fushë në të cilën ne mund ti japim klientëve tonë ekspertizën tonë të shkëlqyer.

Përmes kërkimeve të vazhdueshme dhe testimeve të modeleve, ne rrisim efikasitetin në prodhimin e energjisë dhe jemi gjithnjë të përditësuar me teknologjitë e fundit.

WWS Wasserkraft është partneri juaj i besuar përdhënien e zgjidhjeve komplete të hidrocentraleve me gjithçka nga një burim.