SISTEMET ELEKTRIKE TË KONTROLLIT

TË ZGJUAR & PROFESIONAL

Kontrollor digital i turbinës

Zemra e çdo hidrocentrali modern është sistemi inteligjent dhe i automatizuar i kontrollit me komponentë të fuqishëm industrial.

Kontrollori i turbinës dhe sistemi i kontrollit të strukturës hidraulike prej çeliku, të zhvilluar nga WWS, bëjnë të mundur funksionimin normal të njësisë. Duke përdorur përbërës të standardizuar të softuerit, ne konfigurojmë kontrolle të optimizuara sipas kërkesave specifike të klientit në mënyrë që të maksimizojmë prodhimin e energjisë së centralit tuaj.

Control is very simple via a user-friendly touch screen on site …

WWS Steuerungsdisplay lokal Turbinenregler EPIC

… ose me anë të kompjuterit, smartfonit ose tabletës.

Sistemi i kontrollit në distancë WWS në shtëpi

Për çdo tip turbineKaplan, Francis, ose Pelton – ne kemi zhvilluar ndërfaqe specifike për përdoruesit, që janë të lehta për tu kuptuar dhe vetë-shpjeguese. Parametrat e kontrollit mund të rregullohen përmes ndërfaqes së përdoruesit sipas nevojave të sistemit tuaj.

Kontrolli natyrisht mund të shtohet me kamera mbikëqyrjeje ose paisje të tjera shtesë monitorimi sipas kërkesës.

Me implementimin e kamerave të mbikëqyrjes, ju mund të monitoroni në çdo moment sistemin tuaj dhe me lehtësi të shihni nga shtëpia se cfarë po ndodh në objekt.

Kontroll-WWS-strukturë hidraulike prej çeliku - kamera

Të gjithë pajisjet hidro mekanike si makineritë për pastrimin e mbeturinave, portat me gjuhëz dhe motorët e portave të kontrollit mund të integrohen direkt në sistemin e kontrollit, ose mund të implementohen me Modbus për distanca të largëta – janë të disponueshme gjithashtu dhe disa mundësi të ndryshme vizualizimi.
Nëse ju keni struktura hidraulike prej çeliku ekzistuese, sigurisht që këto mund të integrohen lehtësisht në sistemin tonë të kontrollit WWS.

Çela elektrike dhe komponentë shtesë

Për tu siguruar që energjia elektrike e gjeneruar del në mënyrë të sigurtë nga gjeneratori dhe është e sinkronizuar siç duhet me rrjetin elektrik, departamenti i inxhinierisë elektrike i WWS Wasserkraft ofron planifikimin dhe llogaritjen e këtyre çelave sipas standardeve.

Einliniendiagramm Schaltplan Turbinen Elektrik Verkabelung

Për mbrojtjen e sistemit tuaj, është gjithashtu e nevojshme të integrohen pajisjet e duhura mbrojtëse në çelë, në mënyrë që ta mbroni atë nga ndikimet e jashtme.

Në varësi të madhësisë së sistemit, gjeneratori sinlkronizohet me rrjetin elektrik në voltazhin e ulët (400V ose 690V) ose në voltazhin e mesëm (më të madh se 1000V).

Në sajë të bashkëpunimit të ngushtë me partnerë të njohur Europian, WWS furnizon gjithashtu çela dhe transformatorë të tensionit të mesëm, të sigurta dhe të cilësisë së lartë.

Schaltschrank Zusammenbau WWS Steuerungstechnik Elektronik

Zgjidhje të veçanta për të gjithë aplikimet

  • Kontroll turbine me vizualizim të optimizuar
  • Sisteme kontrolli për stukturën hidraulike prej çeliku dhe pastruesit e krëhërave
  • Sisteme SCADA
  • Çela për tensionin e ulët
  • Çela për tensionin e mesëm
  • Transformatorë fuqie