Kontakt

Menaxher shitjesh

Mr. Ing. Günther SCHARRER, MBA

E-Mail: g.scharrer@wws-wasserkraft.at

Shitjet teknike - Amerikë

Markus Peherstorfer

Mr. Markus PEHERSTORFER

E-Mail: m.peherstorfer@wws-wasserkraft.at

Shitjet teknike - Azia Juglindore / Paqësori

Marko Günthör

Mr. Marko GÜNTHÖR

E-Mail: m.guenthoer@wws-wasserkraft.at

Shitjet teknike - Orient / Azia Qëndrore

Mr. Felix SCHAUBERGER

E-Mail: f.schauberger@wws-wasserkraft.at

Projekt menaxher teknik

Pas çdo projekti të përfunduar me sukses është një ekip i motivuar dhe i besueshëm që kujdeset për shqetësimet e klientëve tanë.

Projekt menaxher WWS - i besueshëm dhe energjik

Kërkesa të përgjithshme

E-Mail: office@wws-wasserkraft.at

Tel.: +43 7282 5922-0

Na dërgoni një kërkesë

Karte wird geladen...