PRODUKTE

GJITHÇKA NGA NJË BURIM I VETËM

Partneri juaj kompetent

Si partner i besueshëm për ndërtimin e hidrocentraleve, ne përpiqemi të kujdesemi për nevojat e klientëve tanë. WWS Wasserkraft garanton cilësinë më të mirë që nga planifikimi në ndërtim dhe modernizim. Ju përfitoni nga përvoja jonë e madhe e fituar nga operimi e hidrocentraleve tona. Gama e gjerë e shërbimeve nga WWS Wasserkraft ju lejon të implementoni shpejt projektin tuaj. Prodhimi dhe para-montimi bëhen në fabrikën tonë në Neufelden, Austri.

Këshilla teknike për zgjedhjen e turbines së përsosur

Inxhinjeri turbinash

Ne projektojmë dhe prodhojmë turbinën tuaj. Ekspertiza jonë në ndërtimin e turbinave të ujit shtrihet në më shumë se 35 vjet përvojë projektimi. Turbinat WWS projektohen për efikasitet maksimal, jetëgjatësi në punë, dhe kërkesa minimale për mirëmbajtje.

Përzgjedhja e turbinës

Ne ju mbështesim në perzgjedhjen e turbinës ideale për kërkesat dhe kushtet specifike të hidrocentralit tuaj. Ne marrim parasysh të gjithë parametrat përkatës dhe kombinojmë njohuritë teorike me përvojën tonë praktike.

Në varësi të rënies (ndryshimi i lartësisë në metra) dhe sasisë së ujit (prurja në m³/s), ne bëjmë dallimin midis llojeve të mëposhtme të turbinave:

Ju mund të gjeni një llogaritës për një dimensionim turbine të përafërt këtu.

Salla e montimit-WWS

Paisje shtesë për turbinat

Për funksionimin optimal të turbinës tuaj, përveç inxhinierisë së turbinave, ne ofrojmë gjithashtu të gjitha aksesorët e nevojshëm elektromekanikë si p.sh. sistemet e kontrollit të turbinës dhe sistemet hidraulike për turbinat tuaja.

Stukturat hidraulike prej çeliku

Përveç turbinave dhe aksesorëve elektromekanikë, për funksionimin normal të hidrocentraleve kërkohen dhe pjesë e pajisje të tjera. Këto përfshijnë krëhëra mbeturinash, porta rrëshqitëse, porta me gjuhëz, dhe shkallët e peshkut.

Më shumë mbi strukturat hidraulike prej çeliku

Me çelësa në dorë – Gjithçka nga një burim i vetëm

Kompleksiteti i centraleve është rritur vazhdimisht vitet e fundit. Për këtë arsye shumë klientë besojnë në ekspertizën e WWS Wasserkraft. Nga këshillimi, te analiza dhe planifikimi, dhe deri te zbatimi teknik dhe strukturor – ne ju shoqërojmë gjatë gjithë rrugës së ndërtimit të hidrocentralit tuaj.

Më shumë mbi “Me çelësa në dorë”

Shërbim dhe mirëmbajtje

Si një partner i besueshëm për shërbimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentraleve, WWS Wasserkraft garanton cilësinë më të lartë me çmimet të mira.

Më shumë mbi shërbimin dhe mirëmbajtjen

Modernizim dhe revitalizim

Modernizimi i hidrocentraleve ekzistues është një nga specialitetet tona. Si operatorë të hidrocentraleve tona, ne i njohim problemet e centraleve të vjetra dhe potencialin e madh për rritjen e performancës së një turbine përmes riparimit ose revitalizimit.

Më shumë mbi modernizimin dhe revitalizimin