INXHINJERI TURBINASH

PRODHUAR NË AUSTRI

Inxhinjeri turbinash

Ne projektojmë dhe prodhojmë turbinën tuaj. Ekspertiza jonë në ndërtimin e turbinave të ujit shtrihet në më shumë se 35 vjet përvojë projektimi. Turbinat WWS projektohen për efikasitet maksimal, jetëgjatësi në punë, dhe kërkesa minimale për mirëmbajtje.

Përzgjedhja e turbinës

Ne ju mbështesim në perzgjedhjen e turbinës ideale për kërkesat dhe kushtet specifike të hidrocentralit tuaj. Ne marrim parasysh të gjithë parametrat përkatës dhe kombinojmë njohuritë teorike me përvojën tonë praktike. Në varësi të rënies dhe sasisë së ujit në dispozicion, bëjmë përzgjedhjen midis llojeve të mëposhtme të turbinave:

Llogaritësi ynë i turbinës ju ndihmon në dimensionimin e përafërt të turbinës.

Turbinen Einbauzeichnung WWS Wasserkraft Kaplan Turbine

Paisje shtesë për turbina

Për të operuar turbinën tuaj me efikasitet maksimal, përveç inxhinierisë së turbinave, ne ofrojmë dhe të gjithë aksesorët e nevojshëm elektromekanikë për turbinën tuaj. Kjo përfshin:

  • Gjeneratorë
  • Sisteme kontrolli
  • Sisteme automatizimi
  • Sisteme çelash të voltazhit të ulët dhe të mesëm
  • Transformatorë
  • Kabllo

Struktura hidraulike prej çeliku

Përveç turbinave dhe aksesorëve elektromekanikë, për funksionimin normal të hidrocentraleve kërkohen dhe pjesë e pajisje të tjera. Këto përfshijnë krëhëra mbeturinash, porta kontrolli, dhe porta me gjuhëz.