SHKARKIME & ÇMIME

Shkarkime

Këtu mund të shkarkoni broshurën në gjuhën tuaj. Për më shumë informacion, na vizitoni në Youtube / Instagram / Facebook.

Stahlwasserbau Turbine Folder News WWS

WWS Infobroschüre Deutsch

Folder Info WWS englisch Wasserkraftwerk

Dosja WWS Anglisht

Folder Info WWS espanol Wasserkraftwerk

WWS Folleto Español

Folder Info WWS russian Wasserkraftwerk

WWS Русская брошюра

Folder Info WWS Romanian Wasserkraftwerk

WWS Brosura romana

Folder Info WWS türkisch Wasserkraftwerk

WWS broşür Türkçe

zuverlässig langlebig Folder deutsch WWS

Broshura me informacion mbi njësitë hidraulike WWS (German)

requestform turbine wws water

Forma e kërkesës së klientit të WWS

“Ai që ndalon së përmirësuari, ndalon së qëni i zoti” – Oliver Cromwell

Çmime & Çertifikata

Këtu mund të gjeni çmimet dhe çertifikatat që WWS Wasserkraft ka marrë vitet e fundit, për shembull, çmimin për angazhimin tonë shembullor në trajnimin e praktikantëve dhe çertifikatën e fituar nga departamenti ynë hidraulik për funksionimin sipas standardeve më të larta ndërkombëtare.

Konformitätserklärung K3-64-P Hydraulikaggregat WWS

Njësi hidraulike të testuara nga WWS Wasserkraft

job Lehrling Auszeichnung INEO WWS WKO

WWS është një kompani e shkëlqyer për praktikantët