SHKARKIME & ÇMIME

Shkarkime

Këtu mund të shkarkoni broshurën në gjuhën tuaj. Për më shumë informacion, na vizitoni në Youtube / Instagram / Facebook.

WWS Infobroschüre Deutsch

Dosja WWS Anglisht

WWS Folleto Español

WWS Русская брошюра

WWS Brosura romana

WWS broşür Türkçe

Broshura me informacion mbi njësitë hidraulike WWS (German)

Forma e kërkesës së klientit të WWS

“Ai që ndalon së përmirësuari, ndalon së qëni i zoti” – Oliver Cromwell

Çmime & Çertifikata

Këtu mund të gjeni çmimet dhe çertifikatat që WWS Wasserkraft ka marrë vitet e fundit, për shembull, çmimin për angazhimin tonë shembullor në trajnimin e praktikantëve dhe çertifikatën e fituar nga departamenti ynë hidraulik për funksionimin sipas standardeve më të larta ndërkombëtare.

Njësi hidraulike të testuara nga WWS Wasserkraft

WWS është një kompani e shkëlqyer për praktikantët